(ISDE) Subsidie aanvragen voor particulieren

Als particuliere woningeigenaar kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Vanaf 2021 komt u ook in aanmerking voor ISDE wanneer u investeert in aansluiting op het warmtenet en isolatiemaatregelen.

U kunt het traject van de subsidieaanvraag bij het RVO zelf verzorgen, maar dat wordt gezien als ingewikkeld en heeft wat voeten in de aarde. Laat het aan ons over! U machtigt Finance Plus om de aanvraag te doen, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft.

Wij verzorgen de volledige ISDE subsidieaanvraag voor u en voeren alle correspondentie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En dat alles voor een vast bedrag per apparaat.

Uw subsidieaanvraag verzorgd: Het stappenplan

De RVO beslist over het toekennen van de subsidies. Hieronder hebben wij stapsgewijs aangegeven wat wij bij de subsidieaanvraag voor u uit handen kunnen nemen.

 1. Wij controleren gratis of het apparaat dat u aangeschaft heeft in aanmerking komt voor deze subsidie en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u niet in aanmerking komt voor de ISDE subsidie zullen wij geen kosten aan u berekenen;
 2. Bij de aanmelding geeft u ons akkoord dat wij de aanvraag voor u in mogen dienen;
 3. Wij ontvangen van u een bewijs van aanschaf en betaling, waar in ieder geval de volgende informatie duidelijk op aangegeven staat:
  • a) Een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer;
  • b) De naam van de fabrikant of het merk;
  • c) De datum van aanschaf;
  • d) De datum van installatie;
  • e) De datum van de betaling en het bedrag;
  • f) De meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht;
  • g) Uw IBAN en BIC gegevens;
 4. Wij dienen bij de RVO de subsidieaanvraag in. Eventuele verdere correspondentie zullen wij direct met de RVO afhandelen;
 5. U ontvangt binnen 8 weken de beslissing van de subsidieaanvraag met daarin het subsidiebedrag;
 6. De RVO betaalt binnen een week na toekenning van de aanvraag het subsidiebedrag inzake de ISDE aan u uit;
 7. Bij de aanmelding geeft u ons toestemming om de kosten van onze werkzaamheden automatisch te incasseren van uw rekening.

De voorwaarden

Om als particulier in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat u de subsidieaanvraag pas mag indienen nadat u uw apparaat heeft betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het aanvragen van de subsidie moet echter wel binnen 12 maanden na het installeren van het apparaat (voor 2020 geldt nog een periode van 6 maanden).
Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden:

 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • U heeft een bewijs van aanschaf en betaling;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en in uw eigendom;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar nadat u de subsidie hebt ontvangen het apparaat buiten gebruik stellen;
 • U heeft geen subsidie voor hetzelfde apparaat ontvangen via de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties, de Energie investeringsaftrek (EIA) of de ISDE;
 • Dat het apparaat aanvullend is op de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit geldt uitsluitend voor nieuwbouw.

Daarnaast gelden er ook een aantal apparaat-specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te lezen op de apparaat-specifieke pagina’s:

Aanmeldformulieren woning-eigenaar

Vul onderstaande formulieren in en verzend het. Wij zullen dan de aanvraag voor de ISDE gratis beoordelen. Indien u voor de subsidie in aanmerking komt, gaan wij direct voor u aan de slag!

Let op: Dit is geen initiatief van de RVO. Wij verlenen een dienst met betrekking tot de aanvraag voor de ISDE en rekenen hiervoor een standaard vergoeding per apparaat. U zult hiervoor een factuur ontvangen van Finance Plus.

Overige maatregelen


Bedrijfsnaam of Clientnaam is required


Naam van het Contact is required

Invalid Email, proper format "name@something.com"

E-mail is required


Geslacht is required


Burgerservicenummer (BSN) is required


Postcode is required


Huisnummer is required


Straatnaam is required


Plaats is required


Land is required


IBAN is required


BIC is required


Is het apparaat geplaatst op het adres van de aanvrager? is required


Is de woning gebouwd vóór 1 januari 2018? is requiredIndien gebouwd ná 1 januari 2018, is de omgevingsvergunning aangevraagd vóór 1 juli 2018? is required


Is het apparaat geïnstalleerd in een stacaravan of vakantiehuisje? is requiredJe hebt na uitvoering van de eerste maatregel 12 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.


Waarvoor vraagt u subsidie aan? 1 apparaat per aanvraag is requiredBij een warmtepomp: Is deze gekoppeld aan een CV-ketel? is requiredBij een warmtenet aansluiting: heeft u een warmteleveringsovereenkomst? is requiredBij een warmtenet aansluiting: Is uw woning afgekoppeld van het aardgasnet en is de gasmeter verwijderd? is required
De meldcode van uw apparaat


Meldcode is required


Merk is required


Type is required
In gevallen waarbij het apparaat wordt besteld, maar op een later tijdstip wordt geleverd, is de aankoopdatum:
- De datum van de (digitale) bestelling van het ISDE-apparaat;
- Bij nieuwbouwprojecten: de datum van ondertekening van de offerte/opdrachtverstrekking aan de aannemer.


Aankoopdatum apparaat is required


Installatiedatum is required
Upload een kopie identiteitsbewijs van de aanvrager (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De foto mag onherkenbaar worden gemaakt.


Kopie van identiteitsbewijs aanvrager is required
Een kopie van de factuur inzake de aanschaf / installatie van het voor ISDE subsidie in aanmerking komende apparaat. Zorg dat de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:
- een omschrijving van het apparaat, onder andere het typenummer;
- de naam van het merk of de fabrikant;
- de installatiedatum;
- het factuurbedrag;
- indien beschikbaar: de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht.


Kopie van de factuur aanschaf / installatie apparaat is required
Upload een bewijs in verband met de betaling van de factuur. Zorg dat de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:
- uw naam en IBAN;
- de naam en IBAN van de leverancier/installateur;
- het bedrag.

Heeft u geen betaalbewijs?
In het geval van nieuwbouw is niet altijd een aparte factuur van de warmtepomp of zonneboiler beschikbaar. In plaats daarvan kunt u ook de getekende offerte met vermelding van het ISDE-apparaat, de totale aanneemsom en de betaaltermijnen alsmede de factuur en het betaalbewijs in verband met de slottermijn uploaden.


Betaalbewijs factuur is required


Hierbij verklaart u tevens dat: is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


Gebruikersnaam is required


Wachtwoord is required


Bevestig Wachtwoord is required
>> HINT: Het wachtwoord moet ten minste zeven tekens lang. Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen zoals ! " ? $ % ^ & ) om het sterker te maken.
 

Aanvinken om aan te zetten