(ISDE) Subsidie aanvragen voor particulieren

Als particulier kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels met de ISDE subsidie voor particulieren. Voor zakelijke gebruikers is het ook mogelijk; ga daarvoor naar onze zakelijke gebruikers website.
U kunt het traject van de subsidieaanvraag bij het RVO zelf verzorgen, wat wel wat voeten in de aarde heeft. Daarom bieden wij als financieel expert een volledige service voor het aanvragen van uw energiesubsidie: U machtigt Finance plus om de aanvraag te doen, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft.

Wij verzorgen de ISDE subsidieaanvraag voor u en voeren wij namens u alle correspondentie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft er zelf dus geen omkijken naar. De kosten bedragen slechts € 100,- inclusief BTW per apparaat.

Uw ISDE subsidie aanvraag verzorgd. Wat is nodig?

Lees hier meer over wat er nodig is.

De RVO beslist over het toekennen van de subsidies. Hieronder hebben wij stapsgewijs aangegeven wat wij bij de subsidieaanvraag voor u uit handen kunnen nemen.

 1. Wij controleren gratis of het apparaat dat u aangeschaft heeft in aanmerking komt voor deze subsidie en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u niet in aanmerking komt voor de ISDE subsidie zullen wij geen kosten aan u berekenen;
 2. Bij de aanmelding geeft u ons akkoord geeft dat wij de aanvraag voor u in mogen dienen;
 3. Wij ontvangen van u een bewijs van aanschaf en betaling, waar in ieder geval de volgende informatie duidelijk op aangegeven staat:
  • a) Een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer;
  • b) De naam van de fabrikant of het merk;
  • c) De datum van aanschaf;
  • d) De datum van installatie;
  • e) De datum van de betaling en het bedrag;
  • f) De meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht;
  • g) Uw IBAN en BIC gegevens;
 4. Wij dienen bij de RVO de subsidieaanvraag in. Eventuele verdere correspondentie zullen wij direct met de RVO afhandelen;
 5. U ontvangt binnen 8 weken de beslissing van de subsidieaanvraag met daarin het subsidiebedrag;
 6. De RVO betaalt binnen een week na toekenning van de aanvraag het subsidiebedrag inzake de ISDE aan u uit;
 7. Bij de aanmelding geeft u ons toestemming om de kosten van onze werkzaamheden automatisch te incasseren van uw rekening.

Voorwaarden aanvraag ISDE subsidie particulieren

Lees hier meer over voorwaarden voor uw ISDE subsidie aanvraag

Om als particulier in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat u de subsidieaanvraag pas mag indienen nadat u uw apparaat heeft betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het aanvragen van de subsidie moet echter wel binnen 6 maanden na het installeren van het apparaat.
Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden:

 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • U heeft een bewijs van aanschaf en betaling;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en in uw eigendom;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar nadat u de subsidie hebt ontvangen het apparaat buiten gebruik stellen;
 • U heeft geen subsidie voor hetzelfde apparaat ontvangen via de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties, de Energie investeringsaftrek (EIA) of de ISDE;
 • Dat het apparaat aanvullend is op de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit geldt uitsluitend voor nieuwbouw.

Aanmelden aanvraag ISDE subsidie particulieren

Aanmeldformulier ISDE Subsidie aanvraag PARTICULIEREN

Vul onderstaand formulier in en verzend het. Wij zullen dan de aanvraag voor de ISDE gratis beoordelen. Indien u voor de subsidie in aanmerking komt, gaan wij direct voor u aan de slag!

Let op: heeft u meerdere apparaten voor een aanvraag, vul het formulier dan voor 1 apparaat in. De andere apparaten kunt u later toevoegen aan uw persoonlijke pagina, nadat u de inlogcode voor uw eigen pagina voor ISDE subsidie aanvragen van ons ontvangt.

Let op: Dit is geen initiatief van de RVO. Wij verlenen een dienst met betrekking tot de aanvraag voor de ISDE en rekenen hiervoor een standaard vergoeding per apparaat. U zult hiervoor een factuur ontvangen van Finance Plus.


Bedrijfsnaam of Clientnaam is required


Naam van het Contact is required

Invalid Email, proper format "name@something.com"

E-mail is required


Geslacht is required


Burgerservicenummer (BSN) is required


Postcode is required


Huisnummer is required


Straatnaam is required


Plaats is required


Land is required


IBAN is required


BIC is required


Is het apparaat geplaatst op het adres van de aanvrager? is required


Is er sprake van nieuwbouw? is required
Waarvoor vraagt u subsidie aan? 1 apparaat per aanvraag is requiredGraag aanvinken welke situatie bij u van toepassing is.


Als het een nieuwe warmtepomp betreft: Is deze warmtepomp gekoppeld aan een CV-ketel? is required
De meldcode van uw Biomassaketel, Pelletkachel, Warmtepomp of Zonneboiler


Meldcode is required


Merk is required


Type is required


Toelichting apparaat is required


Installatiedatum is required
Upload een kopie identiteitsbewijs van de aanvrager (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) de foto mag onherkenbaar worden gemaakt.


Kopie van identiteitsbewijs aanvrager is required
Een kopie van de factuur inzake de aanschaf / installatie van het voor ISDE subsidie in aanmerking komende apparaat.


Kopie van de factuur aanschaf / installatie apparaat is required
Upload een betaalbewijs van de factuur.
Heeft u geen betaalbewijs?
In het geval van nieuwbouw, bij inbouw van een warmtepomp, is niet altijd een factuur van de installatie van de warmtepomp beschikbaar. In plaats daarvan kunt u ook een van de volgende documenten uploaden:
- een kopie van de getekende offerte met vermelding werkzaamheden, inclusief plaatsing ISDE-apparaat, de totale aanneemsom en de betaaltermijnen.
- een kopie van de factuur voor betaling van de slottermijn
- een kopie van het betaalbewijs van de factuur inzake de slottermijn.


Betaalbewijs factuur is required


Hierbij verklaart u tevens dat: is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


is required


Gebruikersnaam is required


Wachtwoord is required


Bevestig Wachtwoord is required
>> HINT: Het wachtwoord moet ten minste zeven tekens lang. Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen zoals ! " ? $ % ^ & ) om het sterker te maken.
 

Aanvinken om aan te zetten