(ISDE) Subsidie aanvragen voor particulieren

Als particuliere woningeigenaar kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Vanaf 2021 kom je ook in aanmerking voor ISDE wanneer je investeert in aansluiting op het warmtenet en isolatiemaatregelen.

Je kunt het traject van de subsidieaanvraag bij het RVO zelf verzorgen, maar dat wordt gezien als ingewikkeld en brengt administratieve rompslomp met zich mee. Laat het aan een expert over! Jij betaalt een eenmalig vast bedrag en alles wordt voor je geregeld. De volledige ISDE subsidieaanvraag wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend.

Jouw subsidieaanvraag verzorgd: het stappenplan

Wil jij als particulier ISDE subsidie ontvangen? De RVO beslist over het toekennen van de subsidies.

 • Controleer via de tool hoeveel subsidie jij precies kunt ontvangen voor jouw aangeschafte apparaat of de isolatiemaatregelen die je hebt genomen;
 • Controleer vervolgens zelf of je in aanmerking komt voor de subsidie en aan alle voorwaarden voldoet;
 • Bij aanmelding geef je er akkoord op dat jouw aanvraag door Simpelsubsidie wordt ingediend;
 • Bij aanmelding stuur je een bewijs van aanschaf en betaling mee, waar in ieder geval de volgende informatie duidelijk op aangegeven staat: Een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer; De naam van de fabrikant of het merk; De datum van aanschaf; De datum van installatie; De datum van de betaling en het bedrag; De meldcode van het apparaat dat je hebt gekocht; Jouw IBAN en BIC gegevens;
 • Simpelsubsidie dient bij de RVO de subsidieaanvraag in. Eventuele verdere correspondentie zullen zij direct met de RVO afhandelen;
 • Je ontvangt binnen 8 weken de beslissing van de subsidieaanvraag met daarin het subsidiebedrag;
 • De RVO betaalt binnen een week na toekenning van de aanvraag het subsidiebedrag inzake de ISDE aan jou uit.
Aanvragen_ISDE_subsidie

De voorwaarden

Om als particulier in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat je de subsidieaanvraag pas mag indienen nadat je jouw apparaat hebt betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het aanvragen van de subsidie moet echter wel binnen 12 maanden na het installeren van het apparaat.
Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden:

 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • Je hebt een bewijs van aanschaf en betaling;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en in jouw eigendom;
 • Je mag het apparaat niet binnen een jaar nadat u de subsidie hebt ontvangen het apparaat buiten gebruik stellen;
 • Je hebt geen subsidie voor hetzelfde apparaat ontvangen via de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties, de Energie investeringsaftrek (EIA) of de ISDE;
 • Dat het apparaat aanvullend is op de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit geldt uitsluitend voor nieuwbouw.

Daarnaast gelden er ook een aantal apparaat-specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te lezen op de apparaat-specifieke pagina’s: