ISDE subsidie aansluiting op een warmtenet

Subsidie aansluiting warmtenet particulier

Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming of blokverwarming genoemd. In een wijk staat één centrale warmtebron, die met buizen aangesloten is met de huizen. Via een warmtewisselaar kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water.

Door dit warmtenet hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. De verwachting is dat in 2050 de helft van de wijken een warmtenet kan hebben. Een warmtenet met een duurzame bron zorgt in de huidige omstandigheden naar schatting voor 50 tot 70 procent minder uitstoot van CO2.

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325. Om deze ISDE subsidie te ontvangen moet je wel voldoen aan de voorwaarden die hieronder genoemd worden.

Meer weten? Kijk op de website van milieucentraal.nl

Afbeelding afkomstig van Milieu Centraal

Aanvragen_ISDE_subsidie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ISDE subsidie voor het aansluiten op een warmtenet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent eigenaar van de koopwoning en het is jouw hoofdverblijf (of wordt dit na renovatie);
  • De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier;
  • De aansluiting is gerealiseerd na 1 januari 2021 maar voordat je de aanvraag gaat doen;
  • Je moet kunnen bewijzen dat jouw woning van het aardgas is afgesloten en is aangesloten op een warmtenet door middel van een overeenkomst met een warmteleverancier;
  • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van de woning op een warmtenet. Is de andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als jouw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.

Je kunt tot maximaal 12 maanden na aansluiting op een warmtenet subsidie aanvragen.