Wanneer ben ik een zakelijke gebruiker voor ISDE subsidies?

Wanneer ben ik een zakelijke gebruiker voor ISDE subsidies?

De term zakelijke gebruiker is in dit opzicht erg breed. Iedere organisatie met een KvK- nummer valt bij deze subsidie onder de noemer zakelijke gebruiker. Onder zakelijke gebruikers vallen zelfstandig ondernemers, bedrijven, vereniging van eigenaren (VvE’s), woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

  • zelfstandig ondernemers
  • bedrijven
  • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
  • woningcorporaties
  • ondernemers in de land- en tuinbouw
  • maatschappen
  • stichtingen
  • verenigingen
  • gemeenten, provincies en openbare lichamen