Kan ik ISDE subsidie combineren met andere (subsidie)regelingen?

Kan ik ISDE subsidie combineren met andere (subsidie)regelingen?

Ja, als particulier woningeigenaar mag je ISDE combineren met lokale en regionale subsidieregelingen voor verduurzaming van de eigen woning. Op de website van Verbeter je Huis kun je nakijken of jouw gemeente of provincie hiervoor subsidies beschikbaar stelt.

Zakelijk gebruikers mogen ISDE niet combineren met andere subsidieregelingen, zoals de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties of de Energie investeringsaftrek (EIA)..