Subsidie op biomassaketel

Subsidie biomassaketel particulier

Een biomassaketel verwarmt jouw huis en het water in de douche en keuken. De ketel vervangt een hr-ketel op gas. De CO2-uitstoot van een biomassaketel is lager dan die van een hr-ketel op gas. De biomassaketel werkt hetzelfde als een hr-ketel, maar dan op hout in plaats van gas.

De kosten van het stoken blijven ongeveer gelijk. Een zoektocht naar de beste prijs/kwaliteitverhouding van de pellets kan lonen. Als u helemaal geen gas meer gebruikt, dan bespaart u ook het vastrecht voor aardgas. In een groot huis, zoals een vrijstaande woning, kunt u meer besparen met je biomassaketel.

Meer weten? Kijk op de website van milieucentraal.nl

LET OP: Vanaf 1 januari 2020 vervalt de mogelijkheid om voor een biomassaketel subsidie aan te vragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het nog mogelijk om in 2020 een subsidieaanvraag voor een biomassaketel in te dienen bij de RVO. 

biomassaketel_subsidie

Subsidie biosmassaketel aanvragen

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de subsidie op biomassaketels. Een nieuw subsidieverzoek voor biomassaketels die op of na 1 januari 2020 zijn geïnstalleerd zullen door de RVO worden afgewezen.

Omdat het totale subsidiebudget van € 160 miljoen voor 2019 is uitgeput, is er door de RVO een overgangsregeling in werking gesteld.

Alle particulieren die vóór 1 januari 2020 een subsidieverzoek hebben ingediend bij de RVO voor een biomassaketel, die is afgewezen omdat het toegekende budget voor 2019 al is verbruikt, mogen vóór 1 juli 2020 een nieuw subsidieverzoek indienen bij de RVO. Voorwaarde is wel dat het apparaat al in 2019 is geplaatst én volledig is afbetaald.

Heeft u in 2019 een subsidieverzoek ingediend en een afwijzingsbrief van de RVO ontvangen op basis van budgetuitputting? En voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kan Finance Plus alsnog voor u de subsidie op uw biomassaketel verzorgen. Wij verzorgen de complete aanvraag bij de RVO en nemen het papierwerk uit handen, voor een vast bedrag per apparaat (€ 100).

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze overgangsregeling en het opnieuw aanvragen van de ISDE-subsidie voor uw biomassaketel.

logo_ISDE_Subsidie_aanvragen

Finance Plus: Uw partner bij subsidie aanvragen

Finance Plus verzorgt uw ISDE subsidieaanvraag. Van begin tot eind weten wij hoe dit proces het beste doorlopen kan worden en hoe de communicatie met het RVO het beste gevoerd kan worden. Dit is een extra dienst van ons bedrijf, dat voornamelijk bedrijfsadvies en fiscaal advies verzorgt. U legt uw subsidieaanvraag dan ook in vertrouwde handen.

U levert de benodigde papieren aan, zoals de aankoopfactuur, een kopie van uw legitimatiebewijs en een bewijs van betaling en wij gaan voor u aan de slag.

De aanvraag voor uw subsidie voor uw biomassaketel wordt vervolgens door Finance Plus verzorgd en op uw eigen beveiligde pagina kunt u de status bekijken en eventueel missende documenten uploaden. Dat is alles!

Meer weten over Finance Plus en haar diensten? Bezoek onze website Financeplus.nl