Veel gestelde vragen over ISDE subsidie

ISDE algemeen

Wat komt precies in aanmerking voor ISDE-subsidie?

Woningeigenaren komen in aanmerking voor de volgende vier maatregelen:

Per isolatiemaatregel zijn er specifieke voorwaarden opgesteld. Bekijk onze website voor meer informatie over deze specifieke voorwaarden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is sterk afhankelijk van de uitgevoerde maatregel en/of het geplaatste apparaat. Het is daarom voor ons niet vooraf mogelijk om exact aan te geven hoeveel subsidie u krijgt. Wel zijn er per maatregel indicaties te geven, die elders op deze website weergegeven staan.

De RVO heeft een rekentool ontwikkeld, waarmee u kunt berekenen hoeveel subsidie u kunt verwachten. Bekijk de rekentool hier.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Zodra u alle werkzaamheden volledig hebt afgerond én volledig hebt betaald kunt u ISDE-subsidie aanvragen.

Wanneer ontvang ik de subsidie?

De RVO neemt binnen 8 weken na indiening van het subsidieverzoek een besluit over de subsidie. Binnen 5 werkdagen na de beschikkingsdatum (deze staat vermeld op de brief van het besluit) zal het geld op uw rekening gestort worden.

Binnen hoeveel tijd na aanschaf van het apparaat moet ik de subsidie indienen?

Particulieren hebben zes maanden de tijd om na de installatie van het apparaat een subsidieaanvraag in te dienen bij de RVO.

Ik wil een pelletkachel of biomassaketel aanschaffen. Kan ik hier subsidie voor krijgen?

Nee. Per 1 januari 2020 vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor pelletkachels en biomassaketels. Ook vervalt de subsidie voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.

Moet ik naast de installatie van een warmtepomp of zonneboiler nog een tweede maatregel uit laten voeren voor ISDE?

Nee, indien u een warmtepomp of zonneboiler aanschaft hoeft u geen tweede maatregel uit te laten voeren. U kunt de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler ook laten gelden als tweede maatregel naast een uitgevoerde isolatiemaatregel.

Mag ik de aanschaf van het apparaat meefinancieren met de hypotheek op de eigen woning?

Ja. De aanschaf van het apparaat kunt u tot 106 procent van de woningwaarde bij veel hypotheekverstrekkers meefinancieren. Uw hypotheekadviseur kan u hierover verder adviseren.

Ik laat mijn bestaande woning (volledig) verbouwen en plaats een warmtepomp/zonneboiler, heb ik recht op ISDE?

Als voor de verbouwing van uw woning verplicht een omgevingsvergunning moest worden aangevraagd, geldt dit als nieuwbouw. In dat geval heeft u geen recht op ISDE.

Is dit niet het geval? En is er sprake van verbetering/onderhoud van een bestaand gebouw? Dan komt een warmtepomp of zonneboiler wel in aanmerking voor ISDE.

Welk materiaal en/of welke apparaten komen in aanmerking voor ISDE?

De RVO heeft diverse apparaten- en materiaallijsten ontwikkeld waarop na te lezen is welke apparaten of materialen in aanmerking komen voor ISDE. Ook kunt u ons aanmeldformulier invullen, waarna wij direct zullen beoordelen of u voor ISDE in aanmerking komt.

De aanmelding

Welke documenten moet ik bij aanmelding aanleveren?

Om uw ISDE subsidie bij de RVO in te dienen hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Kopie factuur
 • Kopie betalingsbewijs
 • Een foto van de werkzaamheden

Bekijk ons aanmeldformulier voor meer specifieke informatie omtrent deze documenten.

Wat is een meldcode?

Een meldcode is een code die gekoppeld is aan het apparaat of isolatiemateriaal. Deze code begint met de letters KA, en wordt gevolgd door 5 cijfers.

De meldcode staat vaak vermeld op de factuur van uw aannemer of kunt u bij hem navragen. De meldcode kunt u ook opzoeken op de lijst(en) van de RVO.

ISDE isolatiemaatregelen

Wat wordt onder isolatiemaatregelen verstaan?

U kunt ISDE subsidie aanvragen voor de volgende vijf isolatiemaatregelen:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloer- of bodemisolatie
 • HR++ of triple glas, kozijnpaneel of isolerende deur

Ik voer de isolatiemaatregelen zelf uit, kom ik in aanmerking voor ISDE?

Nee, isolatiemaatregelen moeten door een erkend installatiebedrijf zijn uitgevoerd. Als u zelf een installatiebedrijf heeft en dusdanig bent ingeschreven in de KvK, voldoet u wel aan de voorwaarden ISDE. Zorg er dan voor dat het installatiebedrijf aan u in privé factureert.

Mijn (geïsoleerde) nieuwbouwwoning wordt binnenkort opgeleverd, heb ik recht op ISDE?

ISDE geldt alleen voor bestaande bouw. Nieuwbouwwoningen moeten sinds 1 juli 2018 volgens nieuwe bouwvoorschriften reeds verplicht energiezuinig/duurzaam gebouwd worden. Daarom is er volgens de overheid voor deze woningen geen extra stimulans voor isolatiemaatregelen nodig.

Ik laat mijn woning vergroten en isoleren, kom ik in aanmerking voor ISDE?

Nee, isolatiemaatregelen die worden genomen met betrekking tot een uit- of aanbouw komen niet in aanmerking voor ISDE.

Ik laat een woning isoleren, die ik hierna ga verhuren. Heb ik recht op ISDE?

Nee, de geïsoleerde woning moet het hoofdverblijf van de aanvrager zijn, of direct na het uitvoering van de werkzaamheden het hoofdverblijf van de aanvrager worden. Indien u een te verhuren woning laat isoleren, komt u dus niet in aanmerking voor ISDE.

Ik laat mijn vakantiewoning/ tweede woning isoleren. Heb ik recht op ISDE?

Nee, de geïsoleerde woning moet het hoofdverblijf van de aanvrager zijn, of direct na het uitvoering van de werkzaamheden het hoofdverblijf van de aanvrager worden. Indien u een te verhuren woning laat isoleren, komt u dus niet in aanmerking voor ISDE.

Ik laat 3, 4 of 5 isolatiemaatregelen uitvoeren, kom ik dan nog wel in aanmerking voor ISDE?

Om voor ISDE in aanmerking te komen moeten tenminste twee maatregelen worden uitgevoerd. Meer mag dus ook.

Ben ik verplicht alle isolatiemaatregelen tegelijkertijd uit te laten voeren?

Nee, dat is geen verplichting. Wel dient u er rekening mee te houden dat wanneer de subsidieaanvraag ingediend wordt, de eerste maatregel uiterlijk 12 maanden eerder uitgevoerd is.

ISDE in combinatie met overige subsidies

Kan ik de ISDE combineren met andere (subsidie)regelingen?

Ja, als particulier woningeigenaar mag u ISDE combineren met lokale en regionale subsidieregelingen voor verduurzaming van de eigen woning. Op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ kunt u nakijken of uw gemeente of provincie hiervoor subsidies beschikbaar stelt.

Zakelijk gebruikers mogen ISDE niet combineren met andere subsidieregelingen, zoals de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties of de Energie investeringsaftrek (EIA)..

Wat is het verschil tussen SEEH en ISDE?

In 2020 waren SEEH en ISDE verschillende subsidies. ISDE was een subsidie op een zonneboiler of een warmtepomp. SEEH was een subsidie op isolatiemaatregelen. Per 1 januari 2021 zijn deze subsidies samengevoegd en verder gegaan onder de naam ISDE.

Ik wilde SEEH aanvragen, maar dat kan nu niet meer. Hoe komt dat?

In 2020 waren SEEH en ISDE verschillende subsidies. ISDE was een subsidie op een zonneboiler of een warmtepomp. SEEH was een subsidie op isolatiemaatregelen. Per 1 januari 2021 zijn deze subsidies samengevoegd en verder gegaan onder de naam ISDE.

Voor isolatiemaatregelen die (deels) in 2021 worden uitgevoerd, kan nu ISDE worden aangevraagd.

Kan ik ook ISDE subsidie krijgen op zonnepanelen?

Nee. Het is voor particulieren niet mogelijk om ISDE subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. Particulieren kunnen wel de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen van de Belastingdienst terug ontvangen. Kijk hiervoor op onze website: btwterugopzonnepanelen.nl

ISDE voor de zakelijke gebruiker

Wanneer ben ik een zakelijke gebruiker?

De term zakelijke gebruiker is in dit opzicht erg breed. Iedere organisatie met een KvK- nummer valt bij deze subsidie onder de noemer zakelijke gebruiker. Onder zakelijke gebruikers vallen zelfstandig ondernemers, bedrijven, vereniging van eigenaren (VvE’s), woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen

Wat is het verschil tussen een aanvraag als particulier of als zakelijke gebruiker?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zakelijke gebruikers moeten de subsidie aanvragen voordat zij de (koop)verplichting aangaan. Aan particulieren worden echter andere voorwaarden gesteld dan aan zakelijke gebruikers. Het belangrijkste verschil zit erin dat particulieren de subsidieaanvraag mogen indienen nadat zij het apparaat hebben gekocht en geïnstalleerd of de isolatiemaatregel uitgevoerd hebben. Je hebt vanaf 2021 maximaal 12 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Kan ik als zakelijke gebruiker uit het buitenland ook subsidie aanvragen?

Ja, het is voor zakelijke gebruikers uit het buitenland ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, mits het apparaat in Nederland geïnstalleerd wordt en voldoet aan de juiste (technische) voorwaarden. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden.

Onze werkzaamheden

Wat zijn jullie kosten?

Voor particulieren rekenen wij een standaard vergoeding van € 100,- inclusief btw per apparaat.

Wanneer ontvang ik een factuur van jullie voor de werkzaamheden?

Wij zenden u een factuur voor onze werkzaamheden in het begin van de maand, volgend op de maand waarin wij namens u een aanvraag voor ISDE-subsidie hebben ingediend bij het RVO. Het RVO beslist binnen acht weken of uw aanvraag voor subsidie wordt toegekend.

Het kan dus voorkomen dat u van ons reeds een factuur ontvangt, voordat de subsidie is toegekend.

Verrekenen jullie de kosten met de te ontvangen subsidie?

Nee, de subsidie wordt direct door RVO op uw rekening gestort, dus het is voor ons niet mogelijk om onze kosten te verrekenen met de te ontvangen subsidie. Bij aanmelding geeft u akkoord dat wij ons tarief éénmalig van uw rekening mogen incasseren.

Als mijn subsidie wordt afgewezen, betalen jullie dan het geïncasseerde tarief terug?

Nee, wij werken niet op basis van no cure, no pay. Wij zullen echter alleen subsidieverzoek indienen, als wij verwachten dat dit zal worden toegekend. Als wij verwachten dat uw subsidieverzoek niet zal worden toegekend zullen wij dit aan u laten weten nadat u zich heeft aangemeld.

Verrekenen jullie de kosten met de te ontvangen subsidie?

Nee, de subsidie wordt direct door RVO op uw rekening gestort, dus het is voor ons niet mogelijk om onze kosten te verrekenen met de te ontvangen subsidie. Bij aanmelding geeft u akkoord dat wij ons tarief éénmalig van uw rekening mogen incasseren.

Welke algemene voorwaarden hanteren jullie voor deze dienst?

Wij hanteren de algemene voorwaarden van Finance Plus B.V. Deze algemene voorwaarden zijn hier te lezen. Meer informatie over Finance Plus B.V. is te lezen op de website van Finance Plus.

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via het contactformulier.