NAW gegevens
Subsidieaanvraag
Specificaties isolatiemaatregelen
Akkoordverklaring


Slechts één antwoord mogelijk


Nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd komen niet in aanmerking voor een subsidie


Deze wijzigingen zijn niet subsidiabel en mogen niet meegenomen worden in de oppervlakte die u aanvraagt!


Voor welke investering of combinatie van investeringen wilt u een aanvraag indienen?
Dakisolatie (dak, zolder- of vlieringvloer)
Datum moet in het verleden liggen
-
-
DD
MM
YYYY
Gevelisolatie
Datum moet in het verleden liggen
-
-
DD
MM
YYYY
Glas-, kozijnpanelen of deurisolatie
Datum moet in het verleden liggen
-
-
DD
MM
YYYY
Spouwmuurisolatie
Datum moet in het verleden liggen
-
-
DD
MM
YYYY
Vloer- of bodemisolatie
Datum moet in het verleden liggen
-
-
DD
MM
YYYY
Hierbij verklaar ik tevens dat: